OBM6983, Toftegård


Graveske & rapport


OBM6983, Toftegård

Intro

Denne rapport omhandler arkæologisk forundersøgelse og delvis undersøgelse af en ca. 250 meter lang strækning af et kloaktracé på østsiden af Bækvej, mellem Jordløse og Strandby på Sydvestfyn.

Ved undersøgelsen fremkom en koncentration af kogegruber og spredte gruber og stolpehuller, hvoraf kogegruberne sikkert er dateret til ældre bronzealder, perioden fra ca. 1700 – 1000 f.Kr. Undersøgelsen er udført forud for etablering af kloakledning og finansieret af bygherre, Assens Forsyning A/S.
Rapporten er tilgængelig her fra siden under fanebladet Intro ovenfor