OBM6564, Nørregade, Odense


Graveske & rapport


Arkæologerne følger fjernvarmearbejdet i Nørregade, Odense. April 2014.


Oversigtskort over undersøgelsesområdet. De undersøgte tracéer er markeret med grønt.

Intro

I april-juni 2014 foretog Odense Bys Museer en udvidet arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med renovering af fjernvarme i flere gader i det indre Odense. De berørte gader er Nørregade, Vindegade, Asylgade, Gravene og Stålstræde. Se rapporten.

I april 2014 blev fjernvarmen i Nørregade og Vindegade renoveret. Arkæologer fra Odense Bys Museer fulgte arbejdet tæt, for at se om der skulle dukke spor fra middelalderbyen op, når maskinerne gravede ned under asfalten.

Ca. 1 m under kørebanen begynder de middelalderlige affaldslag og gadebelægninger at dukke op. Ved Vindegade er der fundet rester af et kampestensfundament fra et middelalderhus.

Selv om undersøgelsen kun giver et lille indblik i fortiden i siden og bunden af grøfterne, er det vigtige oplysninger, som øger vores viden om det middelalderlige terræn, tykkelsen af kulturlag og hvor hurtigt byen har bredt sig mod nord. Se resultaterne af undersøgelserne i vedhæftede bygherrerapport.