OBM6561, Natskyggen, Fraugde
Intro

I april-maj 2015 udgraver arkæologer fra Odense Bys Museer et bopladsområde på ca 1,5 ha ved Østparken i Fraugde øst for Odense. Udgravningen påbegyndes d. 22-04-2015 og er planlagt til at forløbe ca 6 uger.

Bebyggelsen omfatter stolpehuller fra flere huse og hegn, der tidsmæssigt skal placeres i ældre jernalder (0-400 e.Kr) og stammer fra en større boplads, der har strakt sig over et større areal i området. Øst for udgravningen har arkæologer fra Odense Bys Museer tidligere udgravet en mindre urnegravplads, hvor flere af bopladsens indbyggere sandsynligvis er blevet begravet.