OBM6555, Bukhavegård


Graveske & rapport

Intro

Ved udgravningen fremkom to etskibede huse fra den tidlige middelalder (ca. 1100-1300 e. Kr), resterne af et muligt etskibet hus, et muligt tofteskel samt gruber fra middelalder og oldtid. Se detaljerne i den vedhæftede bygherrerapport.