OBM6271ff, NørreBroby-Faaborg, kloaktrace


Graveske_og_rapport_01

Intro

Området indeholder en ganske betragtelig mængde hid-til ukendte jordfaste fortidsminder, der antalsmæssigt fordelte sig på mindst 18 lokaliteter af varierende størrelse og interesse.