OBM6148 Heftebjerggård


Graveske & rapport


OBM6148 Heftebjerggård

Intro

Ved forundersøgelse af kloaktracé fremkom et kogegrubefelt med ni kogestensgruber, og ca. 50 m nordvest for denne gruppe lå yderligere to kogestensgruber. Kogegrubefeltet dateres til yngre bronzealder/førromersk jernalder, ca. 1000 f.kr - 0.