OBM6147 Skovbjerg


Graveske & rapport


OBM6147 Skovbjerg

Intro

Ved forundersøgelsen af kloaktracé blev der afdækket fem ca. 3,5 m brede søgegrøfter A, O, AH, AR og AS (figur 2). Der fremkom i alt 22 gruber, heraf 8 sikre kogestensgruber, og 11 stolpehuller.