OBM6135, Udby


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelse forud for etableringen af cykelsti fremkom gruber fra yngre bronzealder eller tidlig førromersk jernalder (ca. 900-300 f. Kr). Derudover fremkom enkelte agerrener som skal dateres bredt til middelalder eller efterreformatorisk tid.