OBM5989, Korup Fjernvarmecentral


Graveske & rapport


OBM5989, Korup Fjernvarmecentral


OBM5989, oversigtsbillede

Intro

I forbindelse med ledningsarbejder, har arkæologerne ved Odense Bys Museer undersøgt et område omkring Korup fjernvarmecentral. Arbejdet er afsluttet i uge 33, 2014. Rapporten kan læses her.