OBM5955, Aulbyvej
Intro

Ved omlægningen af Aulbyvej mellem Bogensevej i nord og Landevejen mellem Middelfart og Odense i syd, har arkæologer fra Odense Bys Museer fundet flere områder med bevarede rester af oldtidens bopladser. LÆS MERE.

''En mulig forløber for Aulby'' Et afledt projekt i forhold til udvidelsen af den fynske motorvej er omlægningen af Aulbyvej mellem Bogensevej i nord og Landevejen mellem Middelfart og Odense i syd. Her har arkæologer fra Odense Bys Museer fundet flere områder med bevarede rester af oldtidens bopladser. Særlig interessant er den udgravning, der i øjeblikket finder sted umiddelbart øst for det nuværende Aulby. Her trodser arkæologerne frost og kulde ved udgravningen af en større boplads med huse fra både jernalder (100 f. Kr-700 e.Kr) og tidlig middelalder (1100-1300 e. Kr). Bebyggelsen er placeret på en meget gunstig belliggende bakketop ud mod Vejlby Fed, der langt op i historisk tid har udgjort en lille bugt med gode muligheder for adgang til havet. Formentlig er bopladsen en forløber til det nuværende Aulby, hvis anlæggelse hermed kan trækkes adskillige hundrede år tilbage til tiden omkring år 700 e. Kr. - altså en landsby med over 1000 år på bagen. Udgravningen forventes afsluttet med udgangen af februar 2013. ''' ''' '''Af arkæolog Jakob Bonde februar 2013'''