OBM5859, Statsfængslet Søbysøgård


Graveske & rapport

Intro

Ved den arkæologiske udgravningfremkom et stenalderhus og to bronzealderhuse, som i tid dækker perioden fra ca. 3900 - 500 f.Kr. Læs detaljerne i den vedhæftede bygherrerapport.