OBM5854, Grejsdalen, Nyborg


Graveske & rapport

Intro

Bygherrerapport for arkæologisk undersøgelse forud for opførelse af institutionsboliger på Nyborg Syghus’ arealer ved Skovhuse i Grejsdalen i Nyborg, matr. 483. Maj 2014.

Ved undersøgelsen identificerede Odense Bys Museers arkæologer kulturspor, der knytter sig til tre perioder af det danske kulturlandskabs historie. De ældste var en klynge ildskørnede natursten, som tentativt dateres til bronzealderen eller ældre jernalder. I tillæg hertil blev der fundet teglforede stolpehuller og gruber, der indeholdt fund dateret til ældre-, høj- og senmiddelalder, ca. 1150-1450 samt renæssancen, ca. 1536-1650. Omfanget og karakteren af fundene efterlader det indtryk, at området var præget af aktiviteter knyttet til den agrare økonomi i dette tidsrum.