OBM5850, Bakkegård


Graveske & rapport


OBM5850, Bakkegård

Intro

Undersøgelser af hustomter fra yngre jern-alder og ældre middelalder. Der blev registrere tstolpehuller til hustomter fra ældre og yngre jernalder samt ældre middelalder samt en mængde gruber fra sten- og bronzealder. Læs mere i rapporten.