OBM5849, Torø Huse Vej, Assens


Graveske & rapport


Udgravning ved Torø Huse Vej, Assens

Intro

Forud kendtes ikke til registreringer på det pågældende areal, men der kendtes til flere opsamlinger af flint-redskaber i Torø Vig, hvorfor nærværende placering ville være oplagt til bosættelser fra sten- og bronzealder. Læs rapporten.