OBM5821, Bramstrup


Graveske & rapport


OBM5821, Bramstrup

Intro

En gruppe omfatter anlæg, der formentlig kan dateres til bronze- eller jernalder (700 f.Kr-200 e.Kr), en anden gruppe omfatter anlæg fra 1200-1600 tallet. Hertil kommer en formodet depotfundshorisont fra yngre bronzealder med tilknytning til vådområderne.