OBM5533, Duedal Huse Øst, Vissenbjerg


Graveske & rapport


I fladen fremstår kogestensgruben ofte i et stærkt trækulsholdigt fyld med et større eller mindre indslag af varmepåvirkede sten.

Intro

Forud for byggemodning forundersøgte Odense Bys Museer et 11.000 kvadratmeter stort areal. Ved undersøgelsen fremkom spredte bebyggelsesspor i form af fire kogestensgruber, der ikke kan dateres nærmere end oltid. Læs rapporten.