OBM5525, etape 6, Odense Campus


Graveske_og_rapport_01

Intro

OBM 5525, Campus, etape 6. Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze– og jernalder. Arkæologisk Rapport nr. 411, 2013 Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard.