OBM5525, etape 2, Odense Campus


Graveske & rapport

Intro

- Arkæologisk udgravning af gårdstomter fra yngre romersk og germansk jernalder (ca. 375-775 e.Kr.). Arkæologisk Rapport nr. 355, 2012 ved Michael Borre Lundø Læs mere og hent rapporten.

Bygherrerapport omhandler forundersøgelsen og den efterfølgende udgravning af et større areal forud for udbygningen af campusarealet ved Syddansk Universitet. Ved undersøgelsen fremkom primært hustomter fra perioden yngre romersk til yngre germansk jernal-der—ca. 375-775 e. Kr.