OBM5525, etape 1, Odense Campus


Graveske & rapport


OBM5525

Intro

Ved forundersøgelse blev der lokaliseret en spredt bebyggelse, der formodentlig består af tre-fire gårdsenheder. Der er for størstedelens vedkommende tale om mindre økonomybygninger samt dele af et sadeltagshegn.