OBM5490, Toftegårdsvej etape II, Skrillinge Øst


Graveske_og_rapport_01

Intro

Ved udgravning i 2014 fremkom to treskibede langhuse fra ældre jernalder, et udsmid-slag fra mellemneolitikum, del af væg- eller hegns-grøft, en brønd samt flere gruber og kogegruber fra yngre bronze- og ældre jernalder. Se de vedhæftede rapporter.

Ved en tidligere undersøgelse fremkom et intensivt bebyggel-sesområde med langhuse, økonomibygninger, hegnsforløb, kulturlagsområder, gruber og brønde. Anlæggene dateres til bronze- og jernalder. Læs mere den vedhæftede bygherrerapport fra udgravningerne ved Toftegårdsvej, etape 2.