OBM5363, Forundersøgelse ved Hårby


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk forundersøgelse forud for anlæggelsen af en cykelstien Engstien i Haarby. Spor efter bebyggelse og tekstilproduktion i forhistorisk tid. Læs rapporten