OBM4937, Nørrebjerg

Området der ønskes forundersøgt er markeret med en lyseblå firkant

Intro

I september og oktober 2015 fortsætter Odense Bys Museer undersøgelserne ved Tietgenbyen i Odense. Der er tidligere fundet spor efter jernalderbebyggelser i området, det højst sandsynligt at der vil fremkomme jordfaste fortidsminder inden for det berørte areal.