OBM4932, Åsum Bæk


Graveske_og_rapport_01


De flækkede kampesten fra den i dag bortgravede stendysse eller jættestue ved Åsum Bæk.

Intro

Prøvegravning i forbindelse med reguleringen af Åsum Bæk. Nordligt og sydligt i arealet findes to ældre udgravninger, ligesom der tæt ved åen er registreret en gravhøj. Der blev registreret anlæg fra ældre bondestenalder. Læs mere i rapporten.