OBM4903, Brændeskov Nord


Graveske & rapport


OBM4903, Brændeskov Nord

Intro

Ved forundersøgelsen fremkom bebyggelsesspor i form af stolpehuller og gruber, der formodentlig skal dateres til jernalder, evt. den ældre del. Den efterfølgende undersøgelse viste bebyggelsesspor bronzealder og jernalder