OBM4537, Energivej, Vissenbjerg


Graveske & rapport


OBM4537 Energivej, Vissenbjerg.

Intro

Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med byggemodning. Områdetligger nær flere registrerede fund fra sten-, bronze- og jernalder. Ved forundersøgel-sen blev der afdækket spredte kogestensgruber, der kunne færdigregistreres straks.