OBM3840, Østruplund


Graveske & rapport


OBM3840, ØstruplundDallund Slot i baggrunden

Intro

Forundersøgelse af 8440 m²og en opfølgende undersøgelse af 3854 m² af to-tre faset bebyggelse begyndende i løbet af ældre romersk jernalder og fortsættende igennem yngre romersk jernalder. Der fremkom spor efter adskillige bygninger. Se den vedhæftede rapport.