OBM3381, Huggetvej, Bogense Mark


Graveske_og_rapport_01


Samling af kogestensgruber, området set fra syd. Foto: Odense Bys Museer

Intro

Arkæologisk 7 hektar stort areal syd for Huggetvej i udkanten af Bogense med fund af et lille kogegrube-område antagelig fra (yngre) bronzealder (ca. 1100 – 500 f.Kr) samt spredte anlægsspor fra oldtid og nyere tid. Læs mere i rapporten.

Forud for byggemodning foretog Odense Bys Museer en arkæologisk forundersøgelse. Der vil muligvis kunne findes spor af bebyggelse fra yngre stenalder eller ældre bronzealder.
Undersøgelsen afsluttedes med udgangen af uge 41, 2014. Den endelige rapport er udgivet i oktober 2014.