OBM3191 Påskestræde, Odense


Graveske_og_rapport_01


OBM3191. Anlægsarbejdets tracéer på kort over det middelalderlige gadenet med kendte middelalderbygninger markeret. Vådområde omkring Odense Å er markeret med grønt.

Intro

Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med omlægning af fjernvarme. Størstedelen af undersøgelsen foregik i allerede opgravede tracéer. Der blev derfor kun i mindre grad påtruffet kulturlag i tracéernes profiler. De ældste af disse er muligvis senmiddelalderligtv opfyld. Se rapporten.