OBM2861, Julievej, Middelfart


Graveske & rapport


Kulturlandskabet med bopladser (huse) og gravhøje (halvcirkel) fra bondestenalder (rød) og bronzealder (grøn) omkring det undersøgte areal (sort hus) på kort fra 1930’erne, © Geodatastyrelsen.

Intro

Ved forundersøgelse og undersøgelse fremkom der 15 to- og treskibede huse fra bondestenalderen og ældre bronzealder, to større, samtidige kulturlag og over dele af dette et nyere kultur-/planeringslag. Se rapporten