OBM2814 Herluf Trolles Vej II


Graveske & rapport


Udgravningsområdet ved Herluf Trolles Vej.

Intro

Fra 11. november 2014 og ca fire uger frem fortsætter de arkæologiske gravninger ved Herlug Trolles Vej.

Ved en tidligere prøvegravning fremkom ikke spor af forhistorisk aktivitet på stedet. En enkelt grøft på stedet må anses for at være et markskel fra nyere tid, idet denne grøft er placeret identisk med et markskel på ældre kort.
Det er værd at bemærke, at selvom prøvegravningen i sig selv ikke afdækkede arkæologiske spor, bidrager lokaliteten til forståelsen af det overordnede bebyggelsesmønster. Et negativt fundresultat bidrager til at afgrænse bopladsaktiviteterne på de nærliggende arealer. Dermed er det muligt at danne sig et klarere overblik over, hvor mulige lokaliteter befi nder sig i landskabet, samt at få organiseret, adskilt og sammenholdt kendte lokaliteter. Dermed øges kendskabet til oldtidens samfund på Fyn væsentligt, og bidrager dermed til at fastlægge det fortidige geografi ske Danmarkskort. I dette tilfælde er det eksempelvis muligt at adskille de anlægsspor fra yngre bronzealder/førromersk jernalder som er udgravet mod øst (OBM 2726) og de anlægsspor fra yngre bronzealder/førromersk jernalder der er udgravet umiddelbart mod vest (OBM 3795).

Fra 1. til 12. september 2014 foretog Odense Bys Museer nye udgravninger i området omkring Herluf Trolles Vej.