OBM2561, Bendixminde, Middelfart


Graveske_og_rapport_01

Intro

Etablering af et regnvandsbassin. Der blev ikke fundet fortidsminder på det berørte areal. Arkæologisk Rapport nr. 421, 2013 af arkæolog Katrine Moberg Riis.