OBM2029 Odense koncerthus


Graveske_og_rapport_01


Udgravningen til Odenses nye koncerthus.

Intro

I forbindelse med forundersøgelse af et ca. 400 m2 stort areal blev der ikke fundet væsentlige jordfaste fortidsminder. De senere undersøgelser viste derimod spor af bl.a. den gamle bybæk og af det nedrevne Sortebrødre Kloster. Læs mere i rapporterne.