OBM15000ff, Strib-Odense

En langstrakt udgravning på 42 km.

Intro

Forud for nedgravning af højspændingskabler forundersøger Odense Bys Museer i november 2015 en strækning på ca 42 km mellem Strib ved Middelfart og Odense i et ca 7 meter bredt tracé.

Forundersøgelsen løber gennem et varieret landskab med mulighed for at påtræffe bevarede levn fra mange forskellige perioder af forhistorien. Nær ved strækningen er der nemlig både registreret gravhøje fra bronzealderen, bopladser og grave fra jernalder samt spredte fund fra ældre og yngre stenalder. Forundersøgelsen giver dermed en unik mulighed for arkæologerne for at får et ”snit” gennem landskabet og en fornemmelse for hvordan man har brugt de forskellige landskabstyper i forskellige perioder af forhistorien på Vestfyn