Nytorv, Aalborg


Hestemarked på Nytorv. Nytorv mod Østerågade. Ingen datering.


Hovedvagten på Nytorv nr. 5. Soldater under komando ved vagtskifte.

Intro

Nytorv blev anlagt i 1604. Navnet menes at være opstået i relation til det allerede eksisterende torv i byen, Gammel Torv, som allerede i 1430 nævnes under navnet Torvet. Nytorv kaldtes dog også tidligere Hestetorvet, fordi det bl.a. blev brugt som mønstringsplads for hestehandel.

''Anlæggelsen'' Anlæggelsen blev beskrevet således, man lod lægge sten på '''"en gade sønden for slotsgraven, østen for aaen , som det ny torv skal være"*''' Hvilket Peter Riismøller i 1950 i en tid, hvor Nytorv kun gik fra Østerågade til Slotsgade, kommenterede med ordene: '''"Betegnenede nok, at stedet i selve sin daabsattest fik navn af baade gade og torv; den dag i dag er det begge dele og ingen af delene"'''* ''Markeder på Nytorv'' Som torv har Nytorv gennem tiden været et handelscentrum. Det var specielt bønderne fra Himmerland, der solgte deres varer fra Nytorv og Gammeltorv på de to ugentlige markeder hver onsdag og lørdag, mens bønderne fra Vendsyssel falbød deres varer langs Vesterå og Østerå. Her kunne man også, frem til omkring 1800, studere de uheldige aalborgensere, der blev lagt i gabestokken på Nytorv. ''Nytorvs udvikling'' Som gade er Nytorv blevet udvidet og forlænget i flere omgange. Omkring 1880 strakte gaden sig fra Østerågade til Slotsgade. I begyndelsen af 1970erne blev Nytorv forlænget ad to omgange, først fra Slotsgade til Fjordgade og kort efter fra Fjordgade til den nuværende Rendsburggade. '''Den nye Hovedvagt''' For enden af Nytorv ved Slotsgade opførtes 'Den nye Hovedvagt' i 1892 på grunden hvor Gabels gård, havde ligget fra omkring 1690. Her havde Aalborg Garnison hovedkvarter frem til 1932, og Garnisonens musikkorps optrådte ofte med koncerter på Nytorv. I 1932 overtog Aalborg Politi Hovedvagten til politigård. Da politiet i 1966 flyttede til den nye politigård på hjørnet af Dag Hammersköldsgade, erhvervede kommunen bygningen og nedrev den kort efter. Bebyggelsen på Nytorv har ændret sig voldsomt med årene. På gadens nordside er den eneste oprindelige bygning Nytorv 1 , bygget 1805, på hjørnet af Østerågade. Gadens sydside var ligeledes i midten af 1900-tallet igennem en periode med voldsomme ændringer. ''Salling'' Et tilbagevendende problem har været at få de to centrale handelsgader Bispensgade og Algade forbundet. Dette førte i løbet af 1950erne til planerne for et stormagasin (Salling) på området for det tidligere Store Nygadekvarter, og i 1960erne blev mere end 100 lejligheder i kvarteret mellem Nytorv og Algade derfor nedrevet. ''Nytorvs beboere'' Beboerne på Nytorv har aldrig været blandt byens fattigste i begyndelsen af 1900-tallet var Nytorv sammen med Østerå og Vesterå først og fremmest beboet af det højere borgerskab. For på ny at forsøge at skabe et bindeled mellem Bispensgade og Algade blev der i 1998 gennemført en renovering af Nytorv, der bl.a. fik en stjerneformet belægning og tre skulpturelle vandtrapper. Samtidig blev privattrafikken forvist fra gaden, men Nytorv er stadig et trafikalt knudepunkt for byens bustrafik. ''Se flere billeder af Nytorv gennem tiderne hos Aalborg Stadsarkiv:'' [http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8nytorv2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4 http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8nytorv2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4]

''Aalborg Stiftstidende: '' 15.10.1972 28.01.1965 12.10.1971 14.03.1977 02.10.1981 04.05.1997 ''Aalborgs Historie'' bind. 1 side 193, 207 bind 3 side 219, 287 bind 4 side 31 bind 5 side 31, 231, 251-252, 422 ''Aalborg Byrådsforhandlinger'' 2.03.910 - 16.02.1976 Riismøller: Nytorv... s.10*; Aalb.b. 1996 s. 49