Nysted og Ålholm Slot


Nysted. Nysted


Ålholm. Ålholm

Intro

Nysted på Lollands sydkyst opstod mellem år 1000 og 1200. Byen blev første gang nævnt i 1286, da franciskanerklosteret uden for landsbyen blev indviet. Nysted ligger lige ved fjorden. Det gav gode muligheder for fiskeri og søfart. Det gjorde byen til et naturligt centrum for oplandets handel...

Nysted på Lollands sydkyst opstod mellem år 1000 og 1200. Byen blev første gang nævnt i 1286, da franciskanerklosteret uden for landsbyen blev indviet. Nysted ligger lige ved fjorden. Det gav gode muligheder for fiskeri og søfart. Det gjorde byen til et naturligt centrum for oplandets handel. Nysted har formentlig haft handelsprivilegier allerede før år 1300. Byen fik først egentlige købstadsprivilegier i 1409. Nysted fik vokseværk fra omkring år 1300 og frem. Det skyldtes blandt andet, at Nysted kom til at fungere som udskibningsby for Nykøbing. ''Flygtet konge røget i fængsel'' Ålholm Slot ved Nysted blev omtalt første gang i 1328, da Christoffer den Anden pantsatte kronens gods på Lolland. Men meget peger på, at borgen er meget ældre end 1328, selv om borgens tilblivelse stadig er ukendt. En af de mange historier om Ålhom Slot handler om Christoffer den Andens krigerheld. Han var konge af Danmark fra 1320-26 og senere fra 1330-32. Hele landet var praktisk talt pantsat til en række tyske stormænd. Christoffer den Anden flygtede til Sakskøbing efter et militært nederlag på Kropp Hede nord for Dannevirke. To riddere og deres mænd røg kongen ud af sit stenhus, og han endte med at flygte ud gennem skorstenen. Han blev fanget og spærret inde på Ålholm.