Nyordbroen
Intro

Nyordbroen blev indviet d. 23.august 1968, og den gjorde den lille ord Nyord landfast med Møn.

Trods sin beskedne størrelse har Nyord haft hele to færgerier op gennem tiden. Mellem Stege og Nyord betjentes ruten gennem mange år af "Røret". Ved løbet mellem Ulvshale og Nyord eksisterede en rofærge, som også medtog cykler. Større selskaber kunne sættes over Ulvshaleløbet i større joller og hentes i det lave vand af stivvogne. Møns Landboungdom afholdt flere udflugter til Nyord, hvor transporten foregik sådan.

Hårdt vejr og isvintre kunne betyde dage, hvor øen var afskåret fra kontakt med omverdenen, en ulempe, som betød sværere vilkår for øens bønder, da alt for lange perioder med isolation betød mistede indtægter.

De to færgeruter blev allerede i slutningen af juni 1968 overflødige, da broen stod færdig. Mønsbladet skriver, at "Røret" sejlede sin sidste tur d. 29. juni, så posten fra denne dato blev bragt til øen pr. bil. Indvielsen af broen den 23. august blev en festdag på Nyord. Saksen til at klippe snoren blev båret frem af en lille Nyordpige, og amtmand Sigurd Wechselmann klippede elegant snoren over og erklærede broen for åbnet. De officielle gæster drog derefter til Skydevænget i Stege til en frokost. Blandt talerne var Evald Lolle, Evald Johansen og Richard Stolt, som nu alle kunne glæde sig over de forbedrede forhold for øen.

På Nyord var der arrangeret folkefest af Nyord Ungdomsforening i forsamlingshuset. Huset var stuvende fuldt, og det havde været nødvendigt at begrænse tilmeldingen, så det kun var beboere på Nyord, der kunne tilmeldes. Talerækken under festen var lang, alle talte i begejstrede vendinger om de fremtidige muligheder for øen.

Under hele planlægnings- og byggefasen var der især i københavnske dagblade debat om rimeligheden i at bygge en bro til 4 millioner kroner til en ø med kun 110 indbyggere!

Ideen om bro til Nyord hænger sammen med oprettelsen af en radiostation. På det planlæggende stadie var Reersø og Nyord nævnt som mulig placering af senderen. Skulle den placeres på Nyord, ville det kræve fast forbindelse til Møn. Senderen endte med at blive placeret på Reersø, men tanken om en bro til Nyord var tillokkende for Nyordboerne, og daværende minister for offentlige arbejder, Kai Lindberg, lovede, at broen skulle stå færdig i hans embedsperiode. Det kom ikke til at holde stik, for da broen stod klar, var Lindberg afløst af Ove Guldberg.