Nyord


Kort 1890. Nyord landsby med lodsstation omgivet af fuglerige strandenge mod øst

Intro

Øen Nyord ligger i sundet mellem Møn og Sjælland. Omkring år 1800 hørte de små, frugtbare øer i Bælthavet til de tættest bebyggede og befolkede områder i Danmark. Selv om øen var lille, kunne mange familier alligevel hente deres levebrød her...

Øen Nyord ligger i sundet mellem Møn og Sjælland. Omkring år 1800 hørte de små, frugtbare øer i Bælthavet til de tættest bebyggede og befolkede områder i Danmark. Selv om øen var lille, kunne mange familier alligevel hente deres levebrød her. Landbruget var intensivt, og der var gang i fiskeri og søfart. Nyord er i dag landfast med Møn via bro og dæmning. I den tætte bykerne findes flere af de oprindelige små fiskergårde. Som så ofte på Sjællands bindingsværksgårde er både træværk og arealet mellem tømmerstykkerne blevet overkalket, så kalkningen gik hurtig - over stok og sten. ''Lodsernes ø'' Det mærkelige navn Nyord kommer af Nywarth. Navnet kendes fra 1200-tallet og betyder det nye vagttårn eller udkigssted. Og udkig holdt man på Nyord. Der var lodstvang i sundfarvandet, og det bar øen præg af. I 1847 havde 27 af øens i alt 48 familier en lods som overhoved. Det fint bevarede havnemiljø vidner om lodseriets betydning. Her kan man se et lille lodsudkighus, der er opført i 1883. Dengang var der omkring 1000 skibe om året, der skulle have lodshjælp. Indtægterne fra lodseriet var store, så da kongen ville afhænde hele øen på auktion i 1769, købte øens gårdmænd den simpelthen. Den historie fortælles i en fin lille udstillingslade på øen.