Nymindestrømmen med Poldene
Intro

Indtil midten af 1600-tallet havde Ringkøbing Fjord sit udløb ud for Skjern Å Dyb, d.v.s, mellem Skodbjerge og Sdr. Haurvig.

På grund af sandflugten og kystnedbrydningen begyndte udløbet imidlertid at vandre sydpå, og der opstod et strømløb mellem klittangerne, der fra nord og syd forskød sig længere og længere forbi hinanden. I sidste halvdel af 1800-tallet lå udløbet ved Gammel Gab helt nede ved Hovstrup Strand. Det oprindeligt åbne udløb var blevet til den 15-20 km lange Nymindestrøm. Nymindestrømmen sandede ofte til og skabte store problemer for sejladsen til Ringkøbing og for vandudskiftningen i fjorden. Ved Hegnet syd for Gl. Bjerregård blev der gravet en kanal i 1844, men den sandede til næsten med det samme. Der har været flere andre gravede kanaler ved Nymindegab. Den seneste 1915-1931, d.v.s. perioden efter at den åbne Hvide Sande kanal var blevet lukket og indtil Hvide Sande slusen blev indviet. Poldene i Nymindestrømmen er seks lave banker, der er opstået ved opmunding af sejlløbet. På de nordligste polde er der store mågekolonier og en bestand af strandskadet En af poldene er totalt tilgroet med rør og har en ynglebestand af knopsvaner og blis- høns. Den største af poldene har udviklet sig til en typisk strandeng og afgræsses af får. Den sydligste og mindste af poldene er bevokset med rør og har en ynglebestand af ænder og andre fugle.

''Publiceret''