Nymindegab Museum


Nymindegab Museum med Hvalmuseet og den gamle mølle. Museet for Varde By og Omegn


Klæbersten


Vikinger - Udgravning ved Henne


Gaffolket arbejder


Gaffolket i Nymindegab


Tømre Larsens hjem


Møllen indvendig


Møllen Nymindegab


Møllen Nymindegab


Gadebillede Nymindegab


Den gamle mølle


Gadebillede Nymindegab


Nymindegab Museum


Nymindegab Museum

Trefliget spænde


Nymindegab Museum


Nymindegab Museum


Lønnepigen - Nymindegab museum


Den strandede kaskelothval


Den strandede kaskelothval - Hvalmuseet

Aktivitetsområde ved museet


Aktivitetsområde ved museet


Aktivitetsområde ved museet


Nymindegab museum


Nymindegab museum


Savmøllen


Den nedgravede køkkenhave. Museet for Varde By og Omegn


Hvalmuseet. Museet for Varde By og Omegn


Hvalmuseet, den gamle mølle og Tømrer Larsens Hus. Museet for Varde By og Omegn


Nymindegab Museum


Tømre Larsens hus

Intro

Nymindegab Museum og Friland huser både Lønnepigen, en nedgravet køkkenhave og skelettet fra en 12 meter lang kaskelothval. Der er aktiviteter for hele familien. Museet hører under Museet for Varde By og Omegn.

Nymindegab Museum og Friland

I udstillingen på Nymindegab Museum kan man stifte bekendtskab med Lønnepigen, der levede for 2000 år siden, og se hvordan folk levede ved vestkysten for 100 år siden, smukt akkompagneret af stemningsfulde malerier af berømte malere. På Frilandsområdet ligger "Tømrer Larsens Hus", en savmølle og en nedgravet køkkenhave, samt Hvalmuseet med skelettet fra en næsten 12 meter lang kaskelothval. Nymindegab Museum er en del af Museet for Varde By og Omegn.

Lønnepigen og andre arkæologiske fund

I museets arkæologiske afsnit vises de bedste fund, der er gjort i området. Et par af de originale Lønne-grave fra tiden omkring Kristi fødsel er efter konservering nedsat i gulvet som samlede præparater, hvor man kan iagttage enestående tekstilrester og gravgaver samt ane sporene af den afdøde. En rekonstruktion af den blåklædte Lønnepige ligger i kisten, som hun lå, da hun i sin tid blev begravet. Fra vikingetiden udstilles spændende materiale fra den nyfundne handels- og værkstedsplads ved Henne samt nogle af stolperne fra træbroen ved Nybro fra år 761. Middelalderen er repræsenteret ved sjældne bopladsfund fra Klinting-området.

Kunst og kultur i skøn forening

Kunst og kulturhistorie spiller sammen på Nymindegab Museum. Afsnittet om jagt er kombineret med Johannes Larsens fuglebilleder fra Filsø samt jagt- og dyrebilleder af andre malere som Vilhelm Th. Fischer og Gotfred Rode. På samme måde er fiskeriafsnittet sat op mod Laurits Tuxens, G.F. Clements og Ludvig Finds billeder fra fiskermiljøet i Nymindegab. Søfart, stranding og redning er gengivet af malere som Niels Simonsen, Carl Locher, og Oscar Matthiesen. Handel, håndværk og husflid skildres af Christen Lyngbo, Jakob Hübschmann, Maria Thymann m.fl. Vestkysten og sommergæsterne illustreres af værker udført af Nymindegab-malerne Oscar Matthiesen, Johs. V. Kristensen, Marie Sandholt og Carl Trier Aagaard m.fl. Der er mere end 200 malerier med motiver fra Nymindegab-området at se på.

Trolddom og spøgelsesportrætter

I den lokalhistoriske udstilling fortælles der om kirker, herregårde og administration i området omkring Nymindegab og Blåbjerg. Der fortælles bl.a. om spøgelsesportrætterne af Wallensteins soldater fra Henne, der stammer fra 30 års-krigen (1618-48). Der er også historien om Lønne kirke, hvor præsten blev brændt for trolddom, og sognet blev hjemsøgt af sandstorm og stormflod, så kvæget druknede og markerne blev golde. Udstillingen fortæller desuden om den vestjyske herregård, der i området er repræsenteret ved Søviggård, Lydumgård, Frøstrupgård og Hennegård. De vestjyske herregårde adskiller sig ikke mindst ved gårdenes mere beskedne omfang end herregårdene i Østjylland og på øerne.

Friland

På Nymindegab Museum Friland ligger en gammel savmølle, der er ved at blive genopført. Ved siden af møllen ligger "Tømrer Larsens Hus", der ligeledes en del af Nymindegab Museum. Her har museets kultur-natur vejleder mange spændende aktiviteter for børn.

Strandet hval

På Frilandsområdet ligger også Hvalmuseet. Den 17. november 1990 strandede der ved Nymindegab en kaskelothval på 11,85 meter med et halefinne-tværmål på godt 3 meter. Kaskelothvaler opholder sig normalt på åbent hav i de dybe verdenshave, men uden for parringstiden trækker de voksne hanner mod polerne, og det er sikkert på denne vandring, at Nymindegabhvalen strandede. I hvalhuset ses hvalens skelet, og plancher fortæller om kaskelothvalen.


Kulturhistorie: Gaf-prammeNymindegab kaldes på vestjysk ”Æ Gaf” – gabet. Rundt om hele Ringkøbing Fjord blev der bygget pramme til arbejdsbrug på fjorden. Her ved Nymindegab byggede tømrer Larsen fra omkring 1930 nogle særligt eftertragtede pramme, der benævnes Gaf-pramme. Larsen overtog tømmerværkstedet i savmøllen i Nymindegab efter sin lærermester. Savmøllen er i dag en del af Nymindegab Museum, og her kan man opleve både værkstedet i møllen og besøge tømrerens hus, som det var i 1930’erne. I savmøllen har en gruppe frivillige genoptaget prambyggeriet, og der saves og bankes en dag om ugen året igennem. Har du fået lyst til en ro-tur? Som gæst på Nymindegab Museum kan du låne en Gaf-pram. En tur på fjorden er den smukkeste måde at opleve Nymindegabs fantastiske natur på!