Nykøbing Slot


Nykøbing Slot


Klosterkirken i Nykøbing Anetavle. Enkedronning Sophie afbildet på anetavlen i Klosterkirken i Nykøbing

Intro

Slotsgadekvarteret i Nykøbing Falster strækker sig langs Guldborgsund. Her ved Tingsted Å omkring Slotsbryggen ligger stadig resterne af det middelalderlige befæstningstårn, der var en del af det seneste Nykøbing Slot...

Slotsgadekvarteret i Nykøbing Falster strækker sig langs Guldborgsund. Her ved Tingsted Å omkring Slotsbryggen ligger stadig resterne af det middelalderlige befæstningstårn, der var en del af det seneste Nykøbing Slot. Middelalderfæstningen blev ombygget til renæssanceslot til Frederik den Andens dronning Sophie. Hun boede som enkedronning på slottet fra 1594 til sin død i 1631 og levede med et europæisk fyrstehus’ pomp og pragt. Slottet blev solgt på auktion i 1767 og alle bygninger revet ned, bortset fra Rosenvænget 12, der var blevet bygget som kuskestald til slottet i 1640. ''Enkedronning Sophie'' Enkedronning Sophie (1557-1631) var datter af hertug Ulrik af Schwerin-Mecklenburg og prinsesse Elisabeth af Danmark. Hun blev gift med Frederik den Anden, og som dronning viste hun sig som en stærk kvinde med forretningstalent. Efter Frederiks død i 1588 blandede Sophie sig så meget i sin søns, den unge Kong Christian den Fjerdes, regering, at formynderregeringen tvang hende til at tage permanent ophold på Nykøbing Slot, da det stod færdigt i 1594. Enkedronningen forvaltede sit gods på Falster så godt, at hun skabte sig en formue på kvægeksport og lånevirksomhed. Sophie udviklede det falsterske landbrug og skovbrug, anlagde mejerier og fiskedamme til datidens delikatesser, karper.