Nykøbing Nordre kirkegård


Nordre Kirke Nykøbing

Intro

Opført som kapel i 1922-23 tegnet af arkitekt Albert Petersen. Har haft funktion af kirke med højmesse siden 1956. I 1992 indledtes en omfattende renovering af kirkens interiør foretaget af billedhugger Ove Bang Jørgensen og kunstmaler Erik Mortensen. Kilde: Hjemmeside for Nykøbing Falster Sogn

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Nyk%F8bing%20Nordre%20Kirkeg%E5rd%20(0808) Registrerede gravminder på Nykøbing Nordre kirkegård]