Nykøbing Falster havn og sukkerfabrik


Sukkerfabrikken Nykøbing Falster. af Ann- Lise Hass

Intro

Nykøbing Falster Havn ligger ved et trafikalt knudepunkt, nemlig det smalle Guldborgsund. Havnen bestod oprindelig af to skibsbroer, men i 1830'erne blev der anlagt en moderne havn med et havnebassin og en lang stenmole. Havnen blev udvidet gennem 1800-tallet...

Nykøbing Falster Havn ligger ved et trafikalt knudepunkt, nemlig det smalle Guldborgsund. Havnen bestod oprindelig af to skibsbroer, men i 1830'erne blev der anlagt en moderne havn med et havnebassin og en lang stenmole. Havnen blev udvidet gennem 1800-tallet. Den voksede efterhånden til fire bassiner med hver sine funktioner. Der blev bygget toldbod og pakhuse for blandt andet DFDS. I 1889 kom et andelssvineslagteri til. I 1918 blev der opført en teknisk moderne mælkepulverfabrik. Kort efter århundredeskiftet begyndte man at eksportere kvæg til Lübeck. Det skabte grundlag for det fine kvægmarked syd for den gamle havn ved jernbanen. ''Andelssukkerfabrikken Nykøbing'' Sukkerfabrikken blev anlagt i 1884 som et modspil til De Danske Sukkerfabrikker (DDS). DDS havde finansmanden Tietgen i spidsen. Sukkerfabrikken forsøgte sig med en anden konstruktion, hvor de landmænd, der dyrkede sukkerroer, købte sig til andele i virksomheden. Fabrikken blev anlagt syd for havnen ved jernbanen. Den havde egen havn til modtagelse af roerne. De kom til fabrikken både med jernbane og til vands på pramme fra nyetablerede udskibningssteder. Fabrikken var en tysk pakkeløsning fra Magdeburg og betegnes som ”prunkløs uden mange detaljer”. Skorstenen var dog noget særligt og kunne ses langvejs fra. Og fra den kunne man se ned på byen: ”Husene i byen ser ud som om, de er taget lige ud af en legetøjsæske”, skrev Illustreret Tidende imponeret.