Nygaard, Vilstrupvej 45, Jerlev


Vilstrupvej 45, Nygaard. De fire personer på billedet er fra venstre: Anne Marie Jørgensen, Pedersen, Jørgen Pedersen, Anna Pedersen og Peder Jørgensen Pedersen. De boede alle på gården. ©Vejle Stadsarkiv


Vilstrupvej 45, Nygaard. ©Vejle Stadsarkiv

Intro

Matr.nr. 31 a, 35 c Ejerlav: Jerlev Sogn: Jerlev Herred: Jerlev Nygård er en af sognets slægtsgårde. Johannes Jørgensen er 3. generation på stedet.

Matrikel 31 a, hartkorn 3 skp., 3/10 alb. blev udskilt den 10. september 1808.

Niss Christensen Bunde købte denne jordparcel nr. 3 af Anders Thomsen fra gård nr.1 (Flintbjerg) i Jerlev den 28. februar 1809 for 400 rigsdaler. Og allerede den 24. juni 1810 solgte han gården til Moise Betharts, som betalte 560 rigsdaler.

I 1814 opførte Moise et lille hus på stedet, som blot blev vurderet til 40 rbd., et stuehus øst-vest vendt på 6 fag og 9 alen dybt, de to fag med fjæle (brædder) på loftet, en stenkakkelovn, en skorsten og en bagerovn. De tre fag var indrettet til værelse og beboelse, de øvrige tre fag til lade og kostald. Væggene var med egebindingsværk og murede. Moise kaldte stedet for ”Kirstinelyst” – sikkert opkaldt efter hustruen. Hvor Moise stammede fra, vides ikke.

Han solgte stedet den 27. april 1816 for 330 rigsdaler til Nicolaj Møller, som kom fra Langeskov sogn. Nicolai Møller var rebslager og tidligere kusk i Kejser Napoleons hær. Ved købet oprettede han samtidigt aftægtskontrakt for Moise Betharts og hustruen, som døde i 1821, 86 år gammel. Moise giftede sig igen som cirka 82-årig i 1822 med Kirsten Christensdatter Florup, som da var 40 år gammel. Kirsten var datter af Christen Pedersen Florup i Håstrup, Smidstrup sogn. Ægteskabet varede kort, for allerede i 1826 døde Moise, 86 år gammel.

Nicolaj ses kun at være på stedet i nogle få år, huset blev nedbrudt i 1832. Han ses så at bygge hus, ”Sophielund” kaldet, i 1829 og igen 1838 et andet sted på Jerlev bymark.

Mikkel Pedersen blev den næste ejer. Han købte stedet i 1838 og opførte straks en ny bygning. Han og hustruen Anne Mette Hansdatter flyttede så endeligt ind i maj 1839, hvor de ankom fra Grundet mark i Hornstrup sogn. Den nye bygning var et stuehus øst-vest vendt på otte fag, 10 ½ alen dybt, de fem fag til beboelse med bræddeloft, en skorsten, en stenovn og en bagerovn. Der var tre fag til stald og lade.

Mikkel Pedersen var født i Hornstrup by, faderen var Peder Mikkelsen. Han købte et jordstykke den 22. april 1843 af samtlige Jerlev gårdmænd. Jordstykket var et stykke udskilt den 28. marts 1807 fra gårdmand Anders Thomsens gård (Flintbjerg), som gårdmændene havde fået skøde på den 11. juni 1807. Mikkel Pedersen betalte 300 rigsbankdaler.

Mikkel døde i 1862 - 79 år gammel - og hustruen Anne Mette Hansdatter i 1878 - 95 år gammel. Det blev så sønnen Peder Mikkelsen, som fik skøde den 24. september 1855. Den 12. juli 1863 modtog han også et skøde fra Jeppe Johansen matr. 35 c.

Peder Mikkelsen var først gift med Ane Nielsen i 1854. Ane Nielsen var fra Mejsling, født i 1825 som datter af Niels Jensen Smed og Anna Margrethe Andreasdatter. I ægteskabet med Peder Mikkelsen fødte Ane fire børn, det sidste barn i februar måned 1860. Maveproblemer efter denne fødsel førte til, at Ane døde i december måned samme år.

Peder Mikkelsen giftede sig anden gang den 24. maj 1862 med Ane Cathrine Jeppesen, som var født i 1843. Ane var datter af ugifte Ane Mortensen, mens faderen var udlagt til at være Jeppe Johansen, begge tjente hos gårdmand Peder Jessen i Jerlev. I dette ægteskab kom der 11 børn til, syv piger og fire drenge.

Peder Mikkelsen solgte en parcel fra gården den 30. november 1870 til Carl Enevoldsen. Parcellen fik matr. 31b og på denne parcel opførtes Jerlev mølle.

Peder Mikkelsen døde 56 år gammel i 1888, hvorefter enken mageskiftede med Jørgen Pedersen. Han var fra Gaarslev sogn,og hans søn Peder Jørgensen Pedersen overtog gården i 1916. Peder Jørgensen Pedersen var født den 28. januar 1884 i Gaarslev og blev gift med Karen Marie Jensen, født 23. september 1892, datter af German Jensen og Johanne Ebbesen fra Grønbækgaard i Mejsling.

Besætningen var ved Peder Jørgensen Pedersens overtagelse på: 2 heste, 5 køer, 3 ungkvæg og 2 svin. I 1944 var besætningen forøget til 5 heste, 10 køer, 13 ungkvæg og 25 svin, Peder Jørgensen Pedersen var i ca. 10 år medlem af sognerådet og formand for den lokale jagtforening.

Den 19. februar 1960 og 8. august 1967 overtog sønnen Johannes Jørgensen skødet på gården.

Det nuværende stuehus er bygget i 1914, laden i 1925, svinestalden i 1971, maskinhus 1977.

Den gamle kostald er fra 1909, dog restaureret i 1976.