Nygård


Nygård, 1923


Niels Peter Larsen med hustru Laura og datter Esther, ca. 1925

Intro

Nygård, matr.nr. 4ah, er nedlagt, da Greve Kommune i 1975 valgte at brænde gården. Gården lå på Bækgårdsvej mellem Grevegård og Bækgård.

I 1923 udstykkedes Nygård fra Grevegård, matr.nr. 4a, og Niels Peter Larsen ejede gården fra samme år. I dag er gården nedlagt, da Greve Kommune valgte at brænde den. Kommunen ejer matriklen 4ah, som henligger ubenyttet. Andre arealer er brugt ved anlæggelse af Mosede Landevej og industrigrunde omkring Ventrupparkens sydlige del.

1. Niels Peter Larsen, 1923 til ? 2. Peder Larsen, ? 3. Greve Kommune, 1968