Nye tider – nye tanker


Køge Teltfabrik. Udvidelsen i 1942.


Køge Sækkelager. Udvidelse med første sal i 1927.


Det første biograftelt fremstillet til "Dansk Arbejde".


Køge Sækkelager - systue.


Køge Sækkelager, senere navngivet Niels Kjeldsens Fabrikker (1957-1969).

Intro

Der var blevet trangt i byen, så pladskrævende virksomheder flyttede ud på de nye havnearealer. Her var plads til oplagring af korn, kul, gødning og meget mere, der blev transporteret til og fra Køge ad søvejen.

Køge Sækkelager var en af de første virksomheder på Søndre Havn. Den fremstillede kornsække til landbruget. I de første år foregik produktionen i en beskeden træbygning, men fabrikken måtte udvides flere gange for at følge med. Virksomheden kom senere til at hedde Niels Kjeldsens Fabrikker efter navnet på grundlæggeren. Køge Sækkelager formåede at finde sin niche i en foranderlig tid. Behovet for kornsække var begrænset, men gennem produktudvikling lykkedes det at etablere sig på det voksende marked for friluftsprodukter. Virksomheden udviklede sit speciale innovativt til at skabe nye produkter af dug og stoffer. Der var især efterspørgsel efter artikler som telte, cykeltasker, regntøj m.m. til ferie og friluftsliv. Fabrikken fremstillede både masseproducerede og mere specielle, håndværksprægede produkter. Landets første biograftelt blev specialfremstillet til ”Dansk Arbejde”. Selv et fortelt til den populære familiebil, Folkevognen, blev designet på fabrikken. Virksomheden blev afhændet ca. 1970 og fabriksudsalget på havnen overtaget af firmaet J. Chr. Jensen. I 1975 blev de ældste træbygninger nedrevet, mens JNF Maskinfabrik fortsat brugte de nyere bygninger på Søndre Havnevej 2. I dag videreføres de gamle bygningers innovative og producerende traditioner. De huser KØS Havnen samt forskellige kunstnergrupper.