Nybrogård ved Spøttrup


Nybrogård. Set fra indkørslen


Nybrogård, set fra haven.


Gavlen med byggeåret 1801

Intro

Nær Spøttrup ved Sneum Å ligger gården Nybrogård. En meget velholdt egnstypisk gård, bygget i 1801.


Spøttrup var oprindeligt en afbyggergård anlagt på hedejord i 1625 af Sneumgård. Nybrogård opstod ved udstykning i 1797, anlagt på kanten af ådalen ved det gamle vadested, senere bro (deraf navnet) til Tømmerby, landsby og ladeplads. Broen forsvandt i stormflod 1821. Gården var
oprindeligt firlænget, i dag er den trelænget.
Den nuværende gård fra 1801 (genopbygget efter en brand), fredet og nyrestaureret, er en af de
ældste, smukkeste og mest bevaringsværdige gårde i Esbjerg kommune. Ved gårdens sydside findes rester af hulvej mod vadested/bro, som dog er væk på den anden side af åen mod Tømmerby. Der er heller ingen spor af ladepladsen ved Tømmerby. Det brolagte vadested over åen er tidligere konstateret af Nationalmuseet, men er ikke længere synligt. Broen er heller ikke
synlig. Tidligere stod der pæle i åen, der er nu også væk. Der ses dog stadig rester af den afsnørrede åarm ved Nybro efter åens regulering i 1950’erne.

Litteratur
Kommuneatlas Esbjerg. Bevaringsværdier i byer og bygninger 1992. Miljøministeriet, Planstyrelsen i samarbejde med Esbjerg Kommune.
Landbygninger i Esbjerg Kommune. Esbjerg Museum 1985.
Tvillingesogne af Geest og Marsk, 1-2, 1972-77