Nyborg Statsfængsel


Ved Nyborg Statsfængsel.


Lille udsnit af Nyborg Statsfængsel.

Intro

Som følge af fængselsvæsenets kapacitetsproblemer blev straffeanstalten i Nyborg bygget i 1913.

Fængslet var oprindelig planlagt som to ens fængsler, der begge havde kirke, skolestue og arbejdsrum. Nordfløjen skulle være til kvindelige fanger, mens sydfløjen skulle forbeholdes unge forbedringshusfanger. Den mur, der skulle dele de to fængsler, blev dog aldrig bygget, fordi fængselsvæsnet manglede plads til mandlige fanger, så i stedet blev hele fængslet brugt til at huse unge indsatte.

Ungdomsfængsel
Allerede tilbage i 1800-tallet havde fængselsfolk nået til den erkendelse, at der var problemer med at sætte unge kriminelle til at afsone deres straffe i et fængsel sammen med ældre fanger. Der var ingen særlige tiltag for de unge, der i stedet kom i dårligt selskab med de ældre fanger. Derfor blev fængslet i Nyborg forbeholdt de unge fanger og anstalten gjorde brug af nye initiativer såsom tvungen sport, undervisning og erhvervsuddannelse.

Idéen om specifikke ungdomsfængsler var kendt fra England, men i Danmark var det først i 1933 at en ny straffelov gav mulighed for, at unge kunne idømmes afsoning i et ungdomsfængsel.

Almindeligt lukket fængsel
I Nyborg havde det lukkede ungdomsfængsel til huse i nordfløjen indtil 1973. Herefter har fængslet været et almindeligt lukket fængsel. I 1920 blev de to fløje bygget sammen, og den nye midterfløj havde plads til 205 indsatte, mens nord- og sydfløjen havde plads til 224 fanger.

Kunst og uddannelse
Ringmuren i Nyborg Statsfængsel blev i 1988 udsmykket med en 110 meter lang frise af bemalede galvaniserede jernplader på 1 x 2 meter. Motiverne af hulemalerier blev valgt af fangerne, der også selv har taget del i arbejdet med at udsmykke muren.

Som det eneste af landets fængsler har Nyborg Statsfængsel en værkstedsskole, hvor de indsatte kan tage et AMU uddannelsesbevis. Beviset, der udstedes af AMU-Fyn, kvalificerer de indsatte til et arbejde efter deres løsladelse.