Nyborg Slot og fæstning


Nyborg Slot set fra afstand. Nyborg Slot


Nyborg Slot. Nyborg Slot

Intro

Overfarten over Storebælt har altid været et afgørende led i Danmarks sammenhængskraft. Nyborg blev anlagt sidst i 1100-tallet som det fynske led i befæstningskæden over bæltet...

Overfarten over Storebælt har altid været et afgørende led i Danmarks sammenhængskraft. Nyborg blev anlagt sidst i 1100-tallet som det fynske led i befæstningskæden over bæltet. Fra 1200-tallet til 1400-tallet var Nyborg Slot som rigets midte og hængsel mødested for det nationale parlament, Danehoffet. Her udstedte kongen og stormændene i fællesskab love, fældede domme og forhandlede forlig. I første halvdel af 1500-tallet blev krigsteknologien forbedret. Der kom for eksempel bedre kanoner. Det betød, at man kunne forstærke forsvaret og lave voldanlæg omkring byen. Nyborg var fæstningsby i godt 300 år, i øvrigt den eneste på Fyn. ''Da Nyborg var ved at blive hovedstad'' Omkring Danehof-tiden fungerede middelalderslottet i Nyborg som residens for tronfølgerne. Under Frederik den Første foreslog Rigsrådet, at gøre Nyborg til hovedstad. Sønnen Christian den Tredje gjorde næsten planen til virkelighed. Han udvidede slottet til det dobbelte, befæstede byen og anlagde en ridder-turneringsplads - det nuværende bytorv - lige uden for slottet. Omkring 1550 opholdt Christian den Tredje og regeringen sig halve år ad gangen på Nyborg Slot. Hans søn Frederik den Anden foretrak dog at have residens i København og Nordsjælland. Nyborg Slot blev derfor overtaget af militæret, der brugte det til magasin og tøjhus. I dag findes der betydelige rester af voldanlægget. Slottets hovedbygning og krudttårn er ligeledes bevaret og indrettet som museum.