Nyborg Havn


Nyborg Havn. Afdelingen for lystbåde.


Nyborg Havn. Billede fra slutningen af 1800-tallet

Intro

Hvor gammel Nyborg Havn i virkeligheden er, kan være svært at sige, men det antages, at den stammer helt tilbage fra slutningen af 1100-tallet, hvortil Nyborg Slot og by også dateres.

Havnen var oprindeligt anlagt i det nuværende centrum af Nyborg by, hvor man i 1872 fandt spor af et havneanlæg i området mellem Østervoldgade, Adelgade og Skippergade. Herfra, og et stykke ud i fjorden, lå en skibsbro, men da vandstanden i området var for lav, anlagde man i stedet Holmens Skibsbro, og det var herfra skibsfart til og fra Nyborg foregik.

Storebælt frem for Øresund – i småt og stort
Tusinder af skibe har siden da losset og lastet deres ladninger i havnen. Mange skibe til og fra Østersøen foretrak Storebælt frem for det snævre Øresund, så strømtolden, der betaltes i Nyborg, blev en god forretning for riget. Frem til anlæggelsen af Østerhavnen og Vesterhavnen i 1800-tallet bestod den overvejende daglige trafik af småskibe med last til og fra egnens handlende. Men der er også blevet bygget mange større skibe i og omkring Nyborg på de mange værfter, der opstod omkring søfartsbyen.

Endnu i dag et fordelagtigt sted
I dag er Nyborg Havn velplaceret i forhold til den trafikerede sejlrute på Storebælt, og dette kombineret med, at havnen er let tilgængelig både fra jernbanen og motorvejen gør, at havnen gennem tiden har været et fordelagtigt sted for virksomheder at etablere sig. Således har Nyborg Havn haft status af industrihavn. Dette skyldes ikke mindst, at der i 1917-19 blev etableret en oliehavn ved Avernakke, hvor Esso byggede tankanlæg.

Færge- og godstrafik
I 1883 blev der åbnet dampfærgeforbindelse far Nyborg til Korsør, men sin egenskab af færgehavn mistede Nyborg Havn, da færgetrafikken over Storebælt ophørte i slutningen af 1990erne. Herefter overgik havnen til i højere grad at blive anvendt til godstrafik.

Lystbådehavn og beboelsesejendomme
Ud over industrihavnen, som blev påbegyndt i starten af 1970erne, og færgehavnen, findes der på havneområdet også en lille fiskerihavn, der blev anlagt i 1929. Yderligere findes en lystbådehavn, der blev anlagt i slutningen af 1970erne. Den nyeste etape i uviklingen på Nyborg Havn har været byggeriet af beboelsesejendomme.