Nyborg Bibliotek

Intro

Biblioteket er byens hovedværk inden for modernistisk arkitektur.

Hvor biblioteket findes i dag, lå tidligere Kommandantgården. Biblioteket havde oprindelig til huse i Mads Lerches Gård, hvis lokaler dog blev for trange til både bibliotek og museum.

I 1935 udskrev man en arkitektkonkurrence, som blev vundet af Erik Møller og Flemming Lassen. De arbejdede på det tidspunkt hos den kendte arkitekt Arne Jacobsen, og Erik Møller skulle nogle år senere få en meget betydelig rolle i udformningen af Århus Rådhus.

De to arkitekter tegnede en modernistisk bygning i tegl, som faldt smukt ind i de historiske omgivelser mellem slot og by. Inventaret blev tegnet af den senere så kendte møbeldesigner Hans J. Wegner. Da bygningen blev fredet i 1981, var det første gang, at man fredede en bygning, mens arkitekten stadig levede!

Nyborg Bibliotek var oprindelig opstået på samme vilkår som en række andre biblioteker landet over i begyndelsen af 1900-tallet. Det var ikke usædvanligt, at bibliotekerne blev oprettet af lokale foreninger, mens engagerede frivillige stod for driften. Indretningen skulle være hyggelig, så man kunne føle sig hjemme og få inspiration til at lære.

I løbet af 1920'erne og 1930'erne fik man i kraft af bestemmelsen om 8 timers arbejdsdagen mere fritid. Den kunne bl.a. bruges på at tilegne sig viden, og man forsøgte generelt at demokratisere kulturen. I den forbindelse blev bibliotekerne vigtige, og Nyborg Bibliotek kom til at stå som et møde mellem det velkendte og det nye, moderne.